Wydział Fizyki UW

Pasteura 5, 02-093 Warszawa

photos © UW