Nanocząstki jako nośniki radionuklidów dla alfa immunoterapii

Fizyka Medyczna Farmacja Fizyczna 2018

prof. dr hab. Aleksander Bilewicz

 Info

Date
24-05-2018 09:10
Duration
34 minutes 48 seconds
Location